Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een samenstelling van vragen en antwoorden, geselecteerd op basis van datgene wat op onze website binnenkomt door middel van de hulpbron "Praat met ons". Sommige hiervan kunnen voor u van belang zijn

Indien u ons uw eigen twijfels wil mededelen, aarzelt u niet dit aan ons kenbaar te maken per E-MAIL. Alle e-mails worden persoonlijk beantwoord. Ze worden niet geopenbaard op de website, tenzij het gaat om het algemeen belang en andere mensen geholpen kunnen worden. In dit geval wordt elke aanwijzing die kan leiden tot de identificatie van de vraagsteller (naam, adres, datum, enz.) volledig verwijderd

 

 


Copyrightę2005 Het Christelijk Rationalisme. All Rights Reserved